Od środy 1 sierpnia wnioski o 300 złotych na ucznia w ramach świadczenia "Dobry Start" można złożyć drogą tradycyjną (papierową) w urzędzie lub wysłać go pocztą.Złożenie wniosku do końca wakacji gwarantuje wypłatę pieniędzy we wrześniu. Późniejsze może oznaczać oczekiwanie na nie nawet do listopada. Od miesiąca można składać wnioski przez internet. Z takiej możliwości skorzystało wielu rodziców. Złożyli oni ok. milion wniosków czyli prawie 25 proc. ze wszystkich możliwych. Gdzie złożyć wniosek, wzór wniosku, zasady, terminy, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - wszystko znajdziesz w tym artykule.

Wniosek o świadczenia drogą tradycyjną można złożyć od 1 sierpnia. Od tej daty rodzice mogą także wysyłać wypełnione wnioski pocztą.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie.

Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie dobry start. Informację o tym, jaka jednostka lub komórka realizuje świadczenie w danej gminie, rodzice uzyskają w urzędzie miasta lub gminy.

Gmina może wskazać dodatkowe punkty przyjmowania wniosków.

W odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia dobry start będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Uwaga! Wniosek warto też złożyć szybko z innego powodu: wprawdzie przepisy nakazują wypłatę pieniędzy na wnioski złożone w lipcu i sierpniu do 30 września, ale nic nie stoi na przeszkodzie wypłacenia ich wcześniej. Jak nas informują Rodzice, na wnioski złożone w lipcu pieniądze wpłynęły na ich konta już w lipcu!

Kiedy rodzina dostanie wsparcie? Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli złożymy wniosek później wówczas samorząd ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku.
Uwaga na terminy! Uwaga! Aby otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada, inaczej prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

W załączniku jest wykaz wszystkich punktów w Polsce, które przyjmują wnioski o 300 złotych dla ucznia wypełnione tradycyjnie.

Załączniki

Klikając w ten tekst trafisz na stronę ministerstwa, z której można wydrukować wzór wniosku o 300 złotych oraz załącznik, który składa się do wniosku

Jak składać wnioski o 300 zł przez internet - czyt. str.2. Na stronie 3 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zapowiedź szokująco wysokich podwyżek cen gazu to tylko początek. Po wakacjach czekają nas podwyżki energii elektrycznej, dalszy wzrost cen paliw, ale przede wszystkim drożyzna cen żywności - od chleba po mięso. Ile, dlaczego, co jeszcze? Odpowiedź na te pytania poznasz, klikając po prostu w ten tekst!