Rusza konkurs, w którym konsorcja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać dotację na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej. Wnioski można składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do 30 listopada 2016 r.

Produkty sieciowe to przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotową do sprzedaży ofertę.

– Chcemy zmotywować przedsiębiorców do umiejętnego wykorzystania walorów i potencjału makroregionu w biznesie. Efektywnie zainwestowane środki z Programu Polska Wschodnia przełożą się m.in. na wzrost konkurencyjności firm, większą liczbę atrakcyjnych produktów na rynku oraz powstanie nowych miejsc pracy

– zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

W konkursie mogą startować konsorcja składające się z minimum 10 MŚP.

Dofinansowanie otrzymają projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch województw. Aby przedsięwzięcia kwalifikowały się do wsparcia, muszą obejmować:

* inwestycje w spójną infrastrukturę;

* rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

* opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Innym kryterium, który muszą spełnić projekty startujące w konkursie, jest utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie POPW w zakładce „Skorzystaj”.

Zobacz również: Kolejny konkurs na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/kolejny-konkurs-na-tworzenie-sieciowych-produktow-w-polsce-wschodniej/