W ramach inwestycji powstanie nowoczesna arteria o długości ok. 4 km, łącząca istniejącą ulicę Grota-Roweckiego z węzłem ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch jezdni z trzema pasami ruchu oraz torów tramwajowych.

- Trasa Łagiewnicka jest przykładem nowoczesnej sieci transportowej pomyślanej tak, aby jak najlepiej służyć potrzebom gospodarczym Krakowa i całej Małopolski oraz podnieść jakość życia mieszkańców. Rozbudowując i modernizując sieci transportowe i techniczne wzmacniamy pozycję konkurencyjną poszczególnych regionów Polski i zarazem całego kraju. Intensyfikacja inwestycji samorządowych jest istotna z punktu widzenia przyspieszenia wzrostu gospodarczego w latach 2017-2018 - mówił Mateusz Morawiecki, wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

Budowa trasy ma się przyczynić do odciążenia ruchu drogowego w samym centrum Krakowa, a także ma połączy ć ze sobą południowe dzielnice, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin. Harmonogram zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w 2017 oraz ich zakończenie w 2020 roku.


- Cała trzecia obwodnica Krakowa, której istotną częścią jest Trasa Łagiewnicka, polepszy jakość komunikacji miejskiej zwiększając przepustowość oraz prędkość transportu. Przyczyni się także do wzrostu bezpieczeństwa poprzez znaczące zmniejszenie ruchu drogowego w historycznym centrum miasta - tłumaczył Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Założenia inwestycji zostały opracowane przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Kraków, na mocy podpisanego przez strony porozumienia. Prace projektowo-koncepcyjne oraz symulacje budżetowe projektu wykonało miasto, zaś PFR odpowiadał między innymi za wypracowanie struktury prawnej oraz modelowanie finansowe przedsięwzięcia oraz aranżację finansowania. W jego ramach PFR dostarcza ponad 200 mln zł.

Budowa Trasy Łagiewnickiej będzie finansowana także z innych źródeł. 300 mln zł kredytu zapewni działający w ramach Grupy PFR Bank Gospodarstwa Krajowego. W grudniu 2016 r. zgody kredytowe uzyskał także Europejski Bank Inwestycyjny. Szacowana wysokość finansowania EBI w ramach Planu Junckera to blisko 400 mln zł. Miasto wystąpiło również o prawie 100 mln zł dotacji unijnej z Programu Infrastruktura i Środowisko na tramwajową część projektu. Wniosek jest w trakcie oceny przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju, projekt jest pierwszym przykładem łączenia w Polsce środków unijnych i wsparcia oferowanego z Planu Junckera. Całkowity koszt inwestycji, z uwzględnieniem finansowania w okresie budowy, szacowany jest na ok. 1 mld zł.