- Kapitał ludzki, to kapitał bardzo istotny dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Braki na rynku pracy są ogromne, jeśli chodzi o dobrze wykształconych pracowników. Szczególnie widoczne jest to w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Największe braki zgłaszane są w sektorach produkcji, usług, handlu- tłumaczy w rozmowie z AIP Banaszak. - Ponad połowa przedsiębiorców funkcjonująca we wszystkich tych sektorach gospodarki wskazuje brak odpowiednio przygotowanych pracowników jako jedne z głównych problemów rozwojowych- dodaje.

Jak wynika z badań PARP Bilansu kapitału Ludzkiego, 75 proc.

przedsiębiorców deklarowało problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających na ich potrzeby. Ankietowani właściciele firm twierdzą, że nie mają czasu na uczenie kandydatów podstawowych rzeczy. Jednocześnie deklarują możliwość ich doszkalania. Oczekują, że to system edukacji da uczniom odpowiednie umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy.

Przeczytaj także:

30 proc. pracodawców nie inwestowało w rozwój swoich pracowników, a 1/4 spośród nich, która korzystała z edukacji pozaformalnej, nie była zadowolona z jej efektów. Mało tego, 30 proc. przedsiębiorców spośród nieinwestujących jako główną przyczynę wskazywało brak oferty odpowiadającej na ich potrzeby. Problemy te w największym stopniu dotyczyły najmniejszych firm w Polsce.

- W tej chwili trwa projekt, czyli branżowe rady sektorowe koordynowane przez radę programową, które mają wskazać obszary edukacyjne, obszary braków w poszczególnych branżach gospodarki, po to aby dopasować ofertę edukacyjną, szkoleniową, ogólnie taką ofertę, która spowoduje, że rynek pracy będzie lepiej przygotowany do obecnych wyzwań- wyjaśnia ekspert.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie nowych Sektorowych Rad ds Kompetencji. Jest to działanie 2.12 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ma ona na celu zwiększenie wiedzy o potrzebie kwalifikacyjno- zawodowych.

Sektorowe Rady ds. Kompetencji odpowiadają za współprace z pracodawcami i jednostkami naukowymi, a także za wyznaczanie kierunku zmian. Rady mają stanowić miejsce współpracy biznesu, nauki oraz instytucji branżowych. Są to inicjatywy oddolne,a każdy sektor sam decyduje kto powinien włączyć się w prace Rady.


- Rada programowa to ludzie na co dzień funkcjonujący w danej branży, to są osoby, które wiedzą czego brakuje, które są w stanie dokładnie określić jakie są potrzeby edukacyjne. W efekcie ich pracy powstają dokładne rekomendacje do przygotowania konkretnych programów finansowanych także przez naszą agencję- podsumowuje Banaszak.