Z danych GUS wynika, że w maju br. w podstawowych obszarach gospodarki obserwowano tendencje wzrostowe. Tak dobry wynik to przede wszystkim zasługa wyższych dochodów i niższych wydatków. Jednak od października presję na budżet będzie wywierać obniżenie wieku emerytalnego.


- Wydatki na inwestycje publiczne były w zeszłym roku wyjątkowo niskie i w dalszym ciągu w tych ostatnich 4- 5 miesiącach one się utrzymują na dość niskim poziomie. Rząd jak się wydaje, jest mocno zainteresowany, żeby zwiększyć wydatki inwestycyjne w następnych miesiącach- wyjaśnia w rozmowie z AIP prof. Stanisław Gomułka, były wiceminister finansów. - Przypuszczam, że to może doprowadzić do znacznego pogorszenia finansów publicznych. W czwartym kwartale czeka nas obniżenie wieku emerytalnego- dodaje.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju br.

wzrosły w skali roku nieznacznie wolniej niż przed miesiącem. Notowano osłabienie dynamiki cen towarów i usług w zakresie transportu. Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych był szybszy, a cen towarów i usług związanych z mieszkaniem – podobny do obserwowanego w kwietniu br. Wolniej niż w poprzednich miesiącach rosły w skali roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu, natomiast tempo wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej nie uległo zmianie.

Zdecydowanie sukcesem rządu jest uszczelnienie systemu podatkowego. Przede wszystkim jeżeli chodzi o VAT, to jest to na przykład monitorowanie transportu towarów akcyzowych. Działania, które podjął rząd, przez przedsiębiorców są ocenianie pozytywnie, bowiem wszelka patologia w gospodarce narusza warunki konkurencji. Zdecydowanym sukcesem rządu jest przyrost wpływów podatkowych- to są znaczące kwoty- tłumaczy Janusz Steinhoff, były minister gospodarki.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu br. kształtuje się na poziomie dodatnim, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Pozytywne i lepsze niż przed miesiącem są oceny bieżące dotyczące portfela zamówień oraz produkcji. Nieco poprawiły się także nieznacznie negatywne diagnozy sytuacji finansowej. Przewidywania w tych obszarach są mniej optymistyczne od sygnalizowanych w maju br. Podmioty budowlane, podobnie jak miesiącem, oceniają koniunkturę korzystnie, najlepiej od listopada 2008 r. Po raz pierwszy od połowy 2011 r. pozytywne są diagnozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej. Prognozy w tych obszarach są korzystne. Pozytywne, ale nieco ostrożniejsze niż przed miesiącem, są nastroje przedsiębiorstw w handlu detalicznym.


- Patrząc na sytuację budżetu, czyli zwiększenie dochodów z równoczesnym wydatków w stosunku do planowanych wartości spowodowało to, że mamy 200 mln zł. deficytu, co stanowi poniżej 1 proc. planowanego deficytu na cały rok. Jest to zdecydowanie bardzo dobry sygnał, jeśli chodzi o finanse publiczne- podsumowuje Steinhoff.