Czynny żal to innymi słowy takie zachowanie sprawcy przestępstwa (w tym również podatkowego), które polega na dobrowolnym zaniechaniu jego dokonania lub zapobieżeniu skutkom, jakie wywołałoby dane przestępstwo. Czynny żal pozwala na złagodzenie kary lub nawet uniknięcie odpowiedzialności karnej bądź finansowej. W praktyce karno-skarbowej oznacza to, że składając do urzędu skarbowego informację np. o zaleganiu z podatkiem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że do zapłacenia będzie jedynie zaległy podatek, bez karnych odsetek.