Fundusz inwestycyjny – jakie korzyści ma taka forma pomnażania oszczędności?

Materiał informacyjny Generali Investments TFI
Wielu dotychczasowych klientów lokat bankowych szuka nowych możliwości pomnażania swoich oszczędności. Powodem jest głownie inflacja i niskie oprocentowanie lokat. Coraz częściej bierzemy pod uwagę fundusze inwestycyjne. Aktualne promocje mogą sprawić, że inwestowanie w tej formie stanie się jeszcze bardziej korzystne.

Oszczędności w czasie inflacji – oprocentowanie lokat bankowych nie spełnia oczekiwań klientów

Wiele osób mówiąc „oszczędności”, myśli „lokata bankowa”. Jednak w ostatnim okresie ta forma oszczędzania, z powodu niskiego poziomu stóp procentowych traci na atrakcyjności. A pamiętać trzeba o inflacji, która znacznie uszczupla realną wartość odłożonych pieniędzy.

Lokata bankowa i konta oszczędnościowe są tradycyjnie najprostszą i najpopularniejszą formą oszczędzania. Jesteśmy jednak obecnie w zupełnie nowej sytuacji – oprocentowanie depozytów jest bliskie zera. Dla oszczędzających oznacza to, że pieniądz na lokacie traci na wartości zamiast zarabiaćpodkreśla Kazimierz Fedak, członek zarządu Generali Investments TFI.

Fundusz inwestycyjny- czy to dobre rozwiązanie w czasie niskich stóp procentowych?

W ostatnich latach wśród klientów oczekujących korzystniejszych warunków niż to, co mogą zaoferować lokaty bankowe, niemałym zainteresowaniem cieszą się fundusze inwestycyjne. Za ich pośrednictwem można inwestować małe kwoty (dla wielu funduszy jest to nawet od 100zł). W zależności od rodzaju funduszu pieniądze te są inwestowane w bony skarbowe, obligacje, akcje, złoto i inne instrumenty finansowe. Profesjonalni zarządzający odpowiadają za takie inwestowanie powierzonych funduszowi pieniędzy, aby wypracować jak najwyższy zysk jednocześnie dbając o bezpieczeństwo. Klienci funduszy mogą więc korzystać na przykład ze wzrostów na giełdzie, czy intratnych inwestycji w obligacje lub bony skarbowe bez konieczności inwestowania dużych kwot czy ponoszenia nadmiernego ryzyka. Mogą też w każdej chwili wycofać się z inwestycji, kiedy są im potrzebne pieniądze. Co ważne działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych jest szczegółowo uregulowana przepisami i podlega ścisłej kontroli nadzoru finansowego. To ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa klientów.

Jak podkreśla Kazimierz Fedak, ekonomiści prognozują, że niskie stopy procentowe, z którymi mamy obecnie do czynienia, zostaną z nami na wiele nadchodzących miesięcy. - W Europie Zachodniej zjawisko zerowych, a nawet ujemnych stóp procentowych jest znane już od wielu lat. I tam klienci banków częściej sięgają po fundusze inwestycyjne lub bezpośrednie inwestowanie na giełdzie. U nas dzieje się to samo – tłumaczy.

Pamiętać musimy, że wybór funduszu inwestycyjnego jest kwestią bardzo indywidualną, związaną z okresem planowej inwestycji, celem inwestycji oraz akceptacją ryzyka.

W funduszach inwestycyjnych klienci mogą zdecydować, na jaki poziom ryzyka są otwarci w zamian za możliwość osiągania określonego zwrotu z zainwestowanych pieniędzy. Co też bardzo ważne nie muszą zamrażać pieniędzy z góry na określony czas. W każdej chwili mogą wycofać pieniądze albo zmienić fundusz na inny – mówi Kazimierz Fedak.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny i od czego zacząć?

Przede wszystkim należy poszukać współpracownika, z którym będziemy mogli bez obaw budować swój kapitał. Najbardziej godne zaufania są firmy specjalizujące się w funduszach inwestycyjnych, które przez lata wypracowały sobie na rynku odpowiednią pozycję. A do takich bez wątpienia należy Generali Investments TFI, która pomaga Polakom w pomnażaniu swojego kapitału już od 25 lat.

Oferta współpracującej z nami firmy, powinna mieć też wystarczająco szeroki pakiet funduszy inwestycyjnych, aby dopasować się do naszych potrzeb – zwłaszcza gdy zamierzamy zainwestować większą sumę pieniędzy.

Fundusze inwestycyjne – aktualne promocje Generali Investments TFI

Generali Investments TFI na swojej stronie internetowej na bieżąco informuje swoich obecnych i przyszłych biznesowych partnerów o „typach inwestycyjnych”, które są co miesiąc aktualizowane.

Fundusz dopasowany do naszych potrzeb z łatwością możemy wyszukać na stronie Generali Investments TFI, dzięki szeregowi dostępnych do wyboru parametrów, takich jak minimalny horyzont czasowy inwestycji, stopień dopuszczalnego przez nas ryzyka czy minimalna kwota wpłaty.

Gdy zdecydujemy się już na interesujący nas fundusz, wszystkie formalności załatwimy przez internet. Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz, wybrać fundusz i kwotę inwestycji, przelać zadeklarowaną kwotę na konto wybranego funduszu, uzyskać pozytywną weryfikację tożsamości online, a na koniec odebrać e-mail z linkiem aktywacyjnym, uzyskując tym samym pełny dostęp do Serwisu Transakcyjnego. Na każdym etapie mamy do dyspozycji pomoc pracownika firmy.

Wirtualny Oddział Generali Investments TFI to możliwość załatwienia wszystkich formalności przez połączenie wideo z naszą firmą. Wystarczy komputer z łączem internetowym i kamerą. Pracownik Wirtualnego Oddziału przechodzi przez wszystkie dokumenty razem z klientem i odpowiada na pytaniawyjaśnia Kazimierz Fedak.

Generali Investments TFI proponuje też specjalną promocję dla klientów indywidualnych, którzy do końca listopada zdecydują się na zainwestowanie pieniędzy online bezpośrednio w TFI na minimum 6 miesięcy. Po tym okresie, będą mogli odebrać na koniec okresu promocyjnego zwrot nawet 40 proc. opłaty za zarządzanie od wymaganej regulaminem kwoty wpłaty.

Minimalna kwota inwestycji w ramach obecnej promocji w funduszu inwestycyjnym Generali Investments TFI to 50 tys. złotych. Regulamin przewiduje też możliwość zainwestowania 250 tys. złotych, a nawet 500 tys. złotych na warunkach promocyjnych. Co więcej, można otworzyć nawet 3 rejestry promocyjne, a wówczas maksymalna kwota wpłaty na bonusowych warunkach może wynieść 1 500 000 zł.

Szczegółowe informacje o promocji na stronie: funduszonline.pl

Materiał o charakterze reklamowym. Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Regulamin „Promocja bez opłat” dostępny są na stronie www.generali-investments.pl (w przypadku wpłaty na rejestr kwoty wyższej od Wymaganej kwoty, nagroda ustalana jest do wysokości Wymaganej kwoty).

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe, a także KIID i Informacjami dla Klienta AFI. Materiały dostępne na stronie www.generali-investments.pl.

Dodaj ogłoszenie