Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian organizowanego w Białymstoku przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider. Na najbliższym , czwartym już Kongresie, przez wszystkie przypadki, przez dwa dni (5-6 kwietnia 2019 r. ) odmieniane będą „kompetencje przyszłości” w Gospodarce 4.0.

Dlaczego to tak istotne? - Bo w dzisiejszych i nadchodzących czasach lider w firmie nie może być ekspertem od wszystkiego. Musi dobrać zespół z odpowiednimi kompetencjami, aby zagwarantować organizacji stabilną i długoterminową ścieżkę wzrostu - przekonują organizatorzy kongresu. - Unikalna technologia nie jest wyłącznym gwarantem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Jak przypominają, z analiz przeprowadzonych przez: PwC i Światowego Forum Ekonomicznego, a także z publikacji firmy Astor wynika, że aby sprostać zmieniającemu się otoczeniu i nowym wyzwaniom w Gospodarce 4.0 liderzy powinni rozwijać następujące kompetencje:

 • Inteligencja emocjonalna
 • Kreatywność
 • Neuroprzywództwo
 • Praca w międzynarodowych zespołach
 • Rozwiązywanie problemów
 • Krytyczne myślenie
 • Praca w wirtualnych zespołach
 • Crossowanie umiejętności,
 • Praca w szumie informacyjnym
 • Wnioskowanie i podejmowanie decyzji
 • Negocjacje
 • Skuteczna komunikacja
 • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową
 • Zarządzanie stresem
 • Wzmacnianie odporności psychiczną w biznesie

Kongres będzie okazją do przyswojenia ogromnej porcji wiedzy na ten temat.

M.in. będzie można zgłębić zasady radykalnej merytokracji w firmie czyli systemu, w którym pozycja pracownika uzależniona jest od kompetencji; od jego potencjału intelektualnego. Na ten temat wypowie się jeden z najbardziej cenionych w Polsce psychologów biznesu w Polsce – Jacek Santorski.

Ale lista tematów i prelegentów występujących na kongresie jest długa. Wystarczy zerknąć w program imprezy.

5 kwietnia

Sesja pierwsza koncentruje się na uwarunkowaniach, jakie tworzy „biznesowy ekosystem”, dla podmiotów gospodarczych stojących wobec wyzwań Gospodarki 4.0. Do zilustrowania tego zagadnienia przyjęto trzy perspektywy: globalną, krajową i regionalną. Intencją organizatorów jest przedstawienie zdolności nowej formuły platformowej współpracy – Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości – do zagospodarowania potrzeb doradczo-szkoleniowych z zakresu tych kompetencji.

SESJA I – Kompetencyjne czynniki sukcesu przemysłu przyszłości
Nowe wyzwania w gospodarce 4.0 – dokąd zmierzamy? – Prof. Elżbieta Mączyńska
System wsparcia przedsiębiorstw w procesie rozwijania Gospodarki 4.0 – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Gotowość kompetencyjna regionu na przykładzie woj. podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Radykalna merytokracja – kompetencja przyszłości – Jacek Santorski

Sesja druga traktuje o miękkich kompetencjach w gospodarce przyszłości. Nawet najbardziej zaawansowanej technologii towarzyszą ludzie, z ich wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem i emocjami. Przewagą jednostek względem doskonale zaprogramowanych maszyn jest zdolność do kształtujących relacje międzyludzkie spontanicznych interakcji. Odpowiednie przygotowanie do kierowania nimi pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału tych jednostek i tworzonych przez nie zespołów. W tej sesji zaprezentowany zostanie katalog kompetencji miękkich, których rozwijanie staje się kluczowe dla funkcjonowania w cyfrowej gospodarce. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dwie, kluczowe w ocenie organizatorów kompetencje: neuroprzywództwo oraz inteligencję emocjonalną.

SESJA II – Rozwój osobisty menedżera przyszłości
Pracownik 4.0? Megatrendy na rynku pracy a codzienność - Anna Szczeblewska – PWC
Jak radzić sobie z oporem wobec zmian w czasach gospodarki 4.0 – dr Lidia D. Czarkowska
Skuteczność menedżera w środowisku VUCA a jego system wartości – dr Katarzyna Pilipczuk i Piotr Pilipczuk

Sesja trzecia traktuje o kompetencjach twardych, niezbędnych do funkcjonowania w świecie podlegającym transformacji cyfrowej. O katalogu i roli poszczególnych nowych wyzwań z zakresu kompetencji twardych we współczesnych przedsiębiorstwach opowiedzą eksperci dziedzinowi. Praktyczne przykłady pozwolą ocenić potrzebę, a także gotowość do rozwoju kompetencji twardych w organizacji typu przedsiębiorstwo, jednocześnie oswajając je ilustracją ich zastosowania w firmie. Także w tej sesji zostanie zaprezentowany potencjał rozwoju tych kompetencji w ramach inicjatywy Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości.

SESJA III – Technologia cyfrowa jako środowisko pracy menedżera przyszłości
„Jak oswoić technologie?” – film
Czy roboty odbiorą nam pracę? – wywiad Radosława Brzózki z przedstawicielami firm Fanuc, Alnea i Mitsubishi na temat szans i zagrożeń robotyzacji
Technologie 4.0 – jak to działa? Białe plamy na mapie technologii a wyprawa Kolumba do Indii – Radosław Brzózka
Zasada Pareto w cyberbezpieczeństwie – Kamil Kowalczuk, PWC
Debata z udziałem prelegentów Kongresu prowadzona przez Radosława Brzózkę na temat kierunków rozwoju przemysłu oraz kompetencji przyszłości

Planowane zakończenie: godz. 16

6 kwietnia

Drugiego dnia IV Kongresu Liderów Zmian będą miały miejsce warsztaty praktyczne, rozwijające wiedzę i umiejętności gości zarówno z zakresu kompetencji miękkich jak i twardych, m.in. inteligencji emocjonalnej, skutecznej komunikacji, zarządzania różnorodnością, jak wzmocnić odporność psychiczną w biznesie, mindfulness.

Rejestracja

Udział w kongresie jest płatny (189 zł) Więcej informacji i możliwość rezerwacji miejsc na prelekcjach i warsztatach TUTAJ