1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. B U R M I S T R Z
Wróć do listy komunikatów

B U R M I S T R Z Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późniejszymi zmianami)

informuje, że

- w dniu 31 lipca 2019 roku został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność

Gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę grunt o pow. 0,80 ha z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym

296 położonej w Odonowie,

- w dniu 31 lipca 2019 roku został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność

Gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę grunt o pow. 0,17 ha z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym

155 położonej w Sieradzicach,

- w dniu 31 lipca 2019 roku został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy

przeznaczonej do oddania w dzierżawę grunt o pow. ok. 3 m2 z działki nr 2549/7 położonej na poboczu przy

skrzyżowaniu z ulicą T. Kościuszki i ulicą Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej.

Wykaz umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 21 dni oraz na stronie internetowej www.kazimierzawielka.pl

Szczegółowych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 207, tel. (41) 35-21-937 wew. 137.