1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny informuje
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny informuje

GNOŚR-V.6823.2.2018.GP

Burmistrz

Gminy i Miasta Chęciny

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

informację

o wywieszeniu w dniu 05.07.2019 roku na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Chęcinach obr. 02, oznaczonych numerami działek 1145/10, 1144/4, 1146/3 i 1151/4 przeznaczonych do zbycia w formie zamiany.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, tel. 41/ 315 10 06 wew. 113 i 114 lub 41/ 31 53 127, 41/ 31 53 128.

Chęciny, dnia 2019.07.05.