1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny podaje do publicznej...
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny podaje do publicznej wiadomości informację

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny


działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)


podaje do publicznej wiadomości informację

o wywieszeniu w dniu 21.09.2022 roku, na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach wykazu nieruchomości położonych na terenie miejscowości Radkowice obr. 11, gmina Chęciny przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz OSP w Radkowicach.


Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, pok. 113 i 114, tel. 41/ 31 53 127 i 41/ 31 53 128.