1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Gminy Milicz
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Gminy Milicz

zaprasza do składania ofert na wolne
stanowisko urzędnicze
Dyrektora Centrum
Usług Wspólnych w Miliczu
Szczegółowe informacje dotyczące
ww. konkursu ofert oraz dokumenty do pobrania
można uzyskać na stronie biuletynu informacji
publicznej – www.bip.milicz.pl, w zakładce
Urząd Miejski nabór pracowników ogłoszenia
o naborze na stanowiska urzędnicze.