1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza
Wróć do listy komunikatów

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza

nabór wniosków

o udzielenie dotacji celowej na zadania polegające

na trwałej likwidacji ogrzewania opartego

na paliwach węglowych z terenu Gminy Miasta Oleśnicy.

Zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania polegającego na likwidacji źródła ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zastąpieniu go przyjaznym środowisku źródłem ogrzewania przyjmowane będą w sposób ciągły w trakcie obowiązywania uchwały w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy.

Ilość pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń będzie uzależniona m.in. od wysokości posiadanych środków do rozdysponowania na ten cel w budżecie Gminy Miasta Oleśnicy. 

W danym roku budżetowym rozpatrywane będą tylko te zgłoszenia, w których termin realizacji zadania nie przekracza dnia 30 listopada danego roku budżetowego.

Obowiązujące DRUKI oraz ZASADY UDZIELANIA DOTACJI dostępne są pod linkiem http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2019/1797/akt.pdf  

Dodatkowe informacje można uzyskać  w pok. nr 102 Urzędu Miasta Oleśnicy tel. 71 798 21 52.