1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Dyrektor Oddziału Regionalnego...
Wróć do listy komunikatów

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni

 działając zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zmianami)

 informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału Regionalnego  AMW w Gdyni (tablica ogłoszeń
na I piętrze), został wywieszony oraz opublikowany na stronie Agencji www.amw.com.pl, WYKAZ  dotyczący  nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym:

  • Malbork, ul. Pasteura 3, księga wieczysta nr GD1M/00057842/7 – miejsca postojowe oznaczone numerami: 2,4,5,15,24,30,31.
  • Malbork, ul. Pasteura 5, księga wieczysta nr GD1M/00057842/7 – miejsca postojowe oznaczone numerami: 7,8,9,13,24.

Wykaz wywieszono na okres od dnia 26.05.2023 r. do dnia 16.06.2023 r.

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości - zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  o gosp. nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 poz. 1990 ze zmianami), termin do złożenia wniosku upływa z dniem 07.07.2023 r.

 

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie OReg. AMW w Gdyni przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 19 - pok. 130,  tel. 058 690 87 74.