1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO...
Wróć do listy komunikatów

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W LUBLINIE OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W LUBLINIE

OGŁASZA

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 118,21 m², położonej w miejscowości Adamów 8B lok. 18, pow. Zamość, dla której urządzona jest KW nr ZA1Z/00130803/5,  wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 11821/222894 części, tj. we własności budynku i innych urządzeń, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, a także we własności działek nr ewid. 595/20, 595/22, 595/51 o łącznej powierzchni 0,2513 ha, dla których jest urządzona KW nr ZA1Z/00095668/8

Cena wywoławcza nieruchomości netto 260 000,00 zł

Wadium 20 000,00 zł

Przetarg odbędzie się 19 października r. o godz. 11:00, w siedzibie OReg.
AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, sala nr 108

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na rachunek OReg. AMW w Lublinie nr : 97 1130 1206 0028 9153 9320 0008, tytułem: „Przetarg Adamów 8B/18” w terminie do dnia 13.10.2023 r. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego AMW OReg. w Lublinie.

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na multimedialnej tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Oddziału oraz pełna jego treść dostępna jest na stronie: www.amw.com.pl

 

Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości, pełną treść ogłoszenia i specyfikację warunków przetargu uzyskać można w siedzibie OReg. AMW Lublin, ul. Łęczyńska 1 w pok. nr 104, e-mail: lublin@amw.com.pl, ( (81) 474 61 11, (81) 474 61 20.