1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
Wróć do listy komunikatów

I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późń zm.) informuje że w dniu 16 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych urzędu został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość położoną w miejscowości Skalbmierz, oznaczoną numerami działek 284/4, 942/2, 940/1, 433/2, 385/1, 353/1, 353/2 o powierzchni łącznej 3,2910 ha. stanowiących własność Gminy Skalbmierz przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, pok. Nr 3 lub telefonicznie pod nr. tel. (041) 3529085 w. 213