1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
Wróć do listy komunikatów

I N F O R M A C J A Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

 

    działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuje że w dniu 5 kwietnia 2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz na stronach internetowych urzędu
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Skalbmierz stanowiących własność Gminy Skalbmierz przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
pok. Nr 3 lub telefonicznie pod nr. tel. (041) 3529085 w. 213