Wróć do listy komunikatów

Informacja

Busko-Zdrój 2019.09.17

Znak:GKNR.6845.257.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, zamieszczony jest wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia.

Wykaz wywieszony jest od dnia 20.09.2019r. do dnia 15.10.2019r.