1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY MIELNO. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY MIELNO. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie,

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Oddziału przy ul. Potulickiej 2/ul. Księcia Sambora 4, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Mielnie przy ul. Gen. Stanisława Maczka 23, obr. 320905_4.0020, M. Mielno, stanowiącej działkę oznaczoną nr 3/57 o pow. 0,0802 ha, objętej księgą wieczystą Nr KO1K/00044337/5.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (91) 447 2022.