1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ KRAKÓW. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ KRAKÓW. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 j.t. z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w biurze Oddziału przy ul. Montelupich 3 w Krakowie (I piętro), został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów (woj. małopolskie, powiat M. Kraków, gm. M. Kraków), stanowiącej niezabudowane działki nr: 172/2 o pow. 0,1091 ha i 172/3 o pow. 0,0627 ha, obr. K-44.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze OR AMW Kraków przy ul. Montelupich 3 lub pod nr tel. 12/211-40-20.