1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ WAŁCZ. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ WAŁCZ. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

informuje, że ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wałczu na Os. Zacisze,

obręb 0001 M. Wałcz

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży(na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż jest zwolniona z VAT).

Przetarg odbędzie się w budynku Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie przy ul. Sambora 4, w sali nr 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 zł, przelewem na rachunek bankowy Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie nr 91 1130 1176 0022 2114 1520 0010 do dnia 01.03.2023 r. z  dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż działki nr 5642/78 położonej w Wałczu”.

Organizator  zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 91 447 2026, 693 080 494 (pon.-pt. 800-1500).                  

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie przy ul. Potulickiej 2/ ul. Księcia Sambora 4 i opublikowana na stronie internetowej www.amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.