1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM KIELCE. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM KIELCE. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor Oddziału Regionalnego 

Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm)

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w biurze Oddziału przy ul. Montelupich 3 w Krakowie został wywieszony wykaz powierzchni 2m2 usytuowanej w budynku nr 1 na terenie zamkniętego kompleksu wojskowego w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 300, przeznaczonej do najmu pod automat vendingowy na czas oznaczony do 31.12.2025 r., w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze OR AMW Kraków ul. Montelupich 3 lub pod numerem telefonu 12/211-40-59.