1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚCI NA WYNAJEM PŁOTY. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚCI NA WYNAJEM PŁOTY. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

W ZIELONEJ GÓRZE UL. ZJEDNOCZENIA 104

podaje do publicznej wiadomości WYCIĄG z ogłoszenia o:

 

I przetargu  ustnym nieograniczonym na wydzierżawienie lokali użytkowych na czas nieoznaczony

 

Do łącznego wydzierżawienia oferowane są:

Lokal użytkowy składający się pomieszczeń magazynowych o powierzchni 714,2 m² wraz z gruntem o powierzchni 770 m², położony w parterowym budynku użytkowym nr 515 przy ul. Lubuskiej 21 w Płotach, obręb 0008, na działce nr 129 o powierzchni 1,1000 ha, KW nr  ZG1E/00004438/3.

Lokal użytkowy o powierzchni 53,2 m2, położony na parterze budynku użytkowego nr 513 przy ul. Lubuskiej 21 w Płotach, obręb 0008, na działce nr 130 o powierzchni 0,0200 ha, KW nr  ZG1E/000074036/6, składający się z pomieszczeń kotłowni i sanitariatów, przeznaczony do wydzierżawienia wraz z gruntem o powierzchni 20 m² oraz urządzeniami kotłowni z całą infrastrukturą ciepłowniczą, wodną, kanalizacyjną i elektryczną oraz wyposażeniem sanitariatów.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu netto: 5 408,97 zł (t.j. 5 249,37 zł za powierzchnię 714,2 m², wg stawki 7,35 zł/m² oraz 159,60 zł za powierzchnię 53,2 m², wg stawki 3,00 zł/m2).

Wadium: 16 226,91 zł. Godzina przetargu: 10:00.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2022 r.

w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze,

Zjednoczenia 104

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego. Lokale wolne są od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość może być wykorzystywana np. na działalność magazynową, produkcyjną, usługową, handlową.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest m.in. zapoznanie się z ogłoszeniem przetargowym i wpłacenie wadium, które winno być wniesione w formie pieniężnej na rachunek bankowy: BGK 48 1130 1222 0030 2042 7820 0014 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 12.2022 r., wymagana kwota znajdowała się na rachunku OReg AMW w Zielonej Górze.
  2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń OReg AMW w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej amw.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłana została do Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
  3. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy OReg AMW w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 104, tel. (68) 411-96-41.