1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie Komornika Sądowego
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie Komornika Sądowego

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Maciej Kozłowski Kancelaria Komornicza w Nowym Tomyślu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 30.01.2018 r. o godz. 10.45 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w Nowy Tomyśl przy ul. Długa 17 - budynek handlowo-usługowy stanowiący własność dłużnika posiadający założoną Księgę Wieczystą nr PO1N/00027489/8 w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 268 130,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 201 097,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj: 26 813,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w kasie kancelarii.