1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie Komornika Sądowego
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie Komornika Sądowego

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Maciej Kozłowski Kancelaria Komornicza w Nowym Tomyślu zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu: 30.01.2019 r. o godz. 10:00 w sali nr Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położona w Starym Tomyślu, przy ul. Wspólnej 5E, gm. Nowy Tomyśl. stanowiącej własność dłużnika. KM 818/17 posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr PO1N/00039338/2 w Sądzie Rejonowym w NOWY TOMYŚL.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 208.070,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 156.052,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię wwysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 20.807,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy kancelarii komornika z dopiskiem km 818/17 rękojmia.