1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. OBWIESZCZENIE
Wróć do listy komunikatów

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że 12.02.2019 roku o godz. 10.00 w garażu Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze przy ul. Thebesiusa 1, przeprowadzi publiczną licytację niżej wymienionej ruchomości, tj.

Samochodu osobowego DACIA LOGAN MCV 1.5 dCi E5 SL Black Line

nr rejestracyjny DJE 1N99, rok produkcji 2011

VIN UU1KSD9L544546655, wskazanie drogomierza 124 960 km

cena oszacowania 6 500,00zł.

Licytowaną ruchomość można oglądać w dniu licytacji w godzinach 09.30 – 10.00 w miejscu j.w.

Cena wywołania wynosi:

  • w I terminie 75 % ceny oszacowania,

  • w II terminie 50 % ceny oszacowania

II termin licytacji wyznacza się na 13.02.2019 roku, godz. 10.00, miejsce j.w.

Licytacja odbywa się w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1314 z późn. zm.). Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie u poborcy skarbowego prowadzącego licytację wadium w wysokości 10 % ceny oszacowania, tj. kwotę 650,00zł. Nabywca jest obowiązany uiścić, natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej nie uiści, traci prawo wynikające z przybicia.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, w pokoju 321 lub 327 i pod numerami telefonu 75-64-73-561 lub 75-64-73-595.