1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. OBWIESZCZENIE
Wróć do listy komunikatów

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze informuje, że 12.12.2019 roku o godz. 11.00 w Łomnicy, gmina Mysłakowice, przy ul. Widokowej 1, przy stacji paliw BP, przeprowadzi publiczną licytację niżej wymienionej ruchomości, tj.

Naczepa SCHMITZ SPR 24 35.ot

wersja L-13.62 EB, rok produkcji 2007

o nr rejestracyjnym DJ 96764, nr VIN WSM00000003047697

cena oszacowania 16 800,00zł

Licytowane ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godzinach 10.00 – 11.00 w miejscu j.w.

Cena wywołania wynosi:

  • w I terminie 75 % ceny oszacowania,

  • w II terminie 50 % ceny oszacowania.

Wartości podane wyżej są wartościami brutto (zawierają VAT).

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie u poborcy skarbowego prowadzącego licytację wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. kwotę 1 680,00zł. Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy tutejszego organu egzekucyjnego: 77 1010 1674 0008 4013 9120 0000, z zastrzeżeniem, że przed rozpoczęciem licytacji przedmiotowej ruchomości środki pieniężne winny wpłynąć na wskazane powyżej konto.

Nabywca jest obowiązany uiścić, natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej nie uiści, traci prawo wynikające z przybicia.

II termin licytacji wyznacza się na 17.12.2019 roku na godz. 11.00, w miejscu jak wyżej.

Licytacja odbywa się w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1438 z późn. zm.).

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, w pokoju 320 lub pod numerem telefonu: 510-052-130.