1. Strefa Biznesu
 2. Komunikaty
 3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w dniach:

od 03.02.2020 r. do 24.02.2020 r.

 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 32 usytuowany w budynku położonym na os. Handlowym 7 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem;
 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 69 usytuowany w budynku położonym na os. Przy Arce 10 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem; Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.
 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 28 usytuowany w budynku położonym przy ul. Kluczborskiej 4 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.

od 06.02.2020 r. do 26.02.2020 r.

 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 76 usytuowany w budynku przy ul. Miechowity 10 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 236/2020 z dnia 31.01.2020r. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.
 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 10 usytuowany w budynku przy ul. Na Szaniec 21 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 240/2020 z dnia 31.01.2020r. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.
 • wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
 • działkę nr 187 obręb 17-Podgórze, ul. Koszykarska, na cele: fragment obiektu gospodarczego (skład), dojście (droga dojazdowa), uprawy ogrodnicze (rolniczy), 1 pozycja na wykazie,
 • część działki nr 1137/5 obręb 43-Krowodrza, ul. Opolska, na cel: podwórze, 1 pozycja na wykazie,
 • działkę nr 316/6 obręb 6-Śródmieście, ul. Olszańska, na cel: rozbiórka starej wiaty śmietnikowej; budowa wiaty rowerowej, altany śmietnikowej i wiaty – wózkowni i rowerowni; modernizacja powierzchni podwórza, poprzez urządzenie trawnika i chodników i użytkowanie jako podwórze oraz część działki nr 316/4 obręb 6-Śródmieście na cele: droga dojazdowa, zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,
 • wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 2 lat od dnia 01.01.2020 r., obejmujący część działki nr 48, obr. 45 – Nowa Huta, os. Szkolne, zabudowaną w części murowanym tarasem i murowaną przybudówką (dawną harcówką), w celu przeprowadzenia remontu tarasu, 1 pozycja na wykazie.

od 07.02.2020 r. do 27.02.2020 r.

 • wykaz obejmujący część nieruchomości budynkowej oznaczonej nr 11 usytuowanej
  w budynku przy ul. Żółkiewskiego 18 w Krakowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 290/2020 z dnia 05.02.2020 r. Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

od 10.02.2020 r. do 02.03.2020 r.

 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 6 usytuowany w budynku położonym na os. Bohaterów Września 12 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.
 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 38 usytuowany w budynku położonym na os. Szkolnym 2 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazie.
 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 81 usytuowany w budynku położonym na os. Centrum C 9 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.
 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 1 usytuowany w budynku położonym na os. Stalowym 4 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.
 • wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 4 usytuowany w budynku położonym na os. Ogrodowym 12 w Krakowie przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.

wykaz obejmujący lokal mieszkalny nr 16 usytuowany w budynku położonym na os. Na Wzgórzach 26 w Krakowie wraz z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Szczegółowe informacje zamieszczono na wykazach.  Szczegółowe in