1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego –  zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

od dnia 10.02.2020 r. do dnia 01.03.2020 r. 

  • wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 244/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. dotyczący nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 625/2 o powierzchni 50,00 m2, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Ostroroga - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: zieleń przydomowa.