Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny (licytację) na najem lokalu przy ul. Rogowskiej 56A we Wrocławiu, który odbędzie się w dniu 18.06.2019 r, o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, pok. 7.

- powierzchnia lokalu: 89,50m2

- przeznaczenie lokalu: handlowo – usługowe, bez sprzedaży alkoholu i piwa na wynos oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier

- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa: 1800,00 zł netto

opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych,

- krok postąpienia: minimum 10,00zł

- wadium w kwocie: 2200,00zł – płatne do dnia 12.06.2019 r, na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 01.07.2019r. o godz. 1000, wadium płatne do dnia 25.06.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl oraz udziela ich dział członkowsko-lokalowy, pok. 12 i 14, tel. 71/356-48-21 lub 721 721 852.