1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska”
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska”

Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Nekli ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż:

1.Nieruchomości zabudowanej położonej w Podstolicach ul. Kasztanowa dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Wrześni prowadzona jest KW nr P01F/00014960/2.Przedmiotem przetargu jest prawo wieczystego użytkowania gruntu działka nr 63 o powierzchni 1000 m²oraz prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 72 m².

2Nieruchomości zabudowanej położonej w Starczanowie 3dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Wrześni prowadzona jest KW nr P01F/00014944/4.Przedmiotem przetargu jest prawo wieczystego użytkowania gruntu działka nr 80/2 o powierzchni 758 m²oraz prawo własności budynku o powierzchni użytkowej 40 m².

Pisemne oferty( w zamkniętych kopertach – z dopiskiem “Przetarg ”)składać należy w sekretariacie Spółdzielni Nekla, ul.Dworcowa 6 w terminie do 01 lipca 2019 r.Wadium wynosi 5.000,-zł, które należy wpłacić najpóźniej do 01 lipca 2019 r. w kasie Spółdzielni do godz.1000.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Informacji dot. nieruchomości Spółdzielnia udziela pod numerem tel. 61 4386 024.