1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o możliwości najmu lokalu
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o możliwości najmu lokalu

Politechnika Wrocławska
 informuje o możliwości najmu niżej wskazanych lokali z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną:
1.Lokalu o powierzchni łącznej 107,31 m2 w budynku Wydziału Architektury (bud. E-1), przy ul. Prusa 53/55 we Wrocławiu. Lokal składa się z zaplecza (30,12 m2) i dwóch sal konsumpcyjnych (51,40 m2 i 25,79 m2).
2.Lokalu o powierzchni łącznej 111,21 m2 w budynku Studium Języków Obcych (bud. H-4), przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 7-8 we Wrocławiu. Lokal składa się z zaplecza (50,01 m2) i sali konsumpcyjnej (61,20 m2).
Wynajmujący wymaga od Oferenta prowadzenia codziennej sprzedaży, w szczególności:
a)dań obiadowych: zarówno mięsnych i jarskich (urozmaiconych, do wyboru),
b)zup: przynajmniej 2 rodzaje,
c)co najmniej jednego zestawu obiadowego (zupa, II danie, napój) w cenie promocyjnej, tzw. zestaw dnia,
d)dań śniadaniowych,
e)kanapek, sałatek, surówek, przekąsek fit,
f)wyrobów cukierniczych (bułki słodkie, ciasta, desery),
g)napojów ciepłych i zimnych (w tym napoje kawowe przygotowywane na bazie mielonej kawy ziarnistej), wody mineralnej, soków owocowych,
oraz aby najmowany lokal czynny był co najmniej w dni robocze w godzinach 9.00-17.00.
Przy sporządzaniu oferty należy wziąć pod uwagę przerwy w funkcjonowaniu Uczelni (przerwy świąteczne, przerwa międzysemestralna, wakacje, itp.).
Oferty mogą być składane przez osoby fizyczne i prawne.
Ofertę pisemną należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 4.10.2019 r. do godziny 12.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta,
2.Wskazanie lokalu, którym Oferent jest zainteresowany (w przypadku zainteresowania obydwoma lokalami należy złożyć 2 odrębne oferty),
3.Propozycję miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni ,
4.Krótki opis planowanej działalności,
5.Przykładowe menu wraz z cenami,
6.Wstępny szacunek zapotrzebowanej mocy, opis urządzeń – opcjonalnie.
7.Czas trwania umowy (czas określony ze wskazaniem liczby miesięcy lub nieokreślony ze wskazaniem okresu wypowiedzenia),
8.Planowaną datę rozpoczęcia działalności.
Politechnika Wrocławska informuje ponadto, że oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany do wnoszenia opłat eksploatacyjnych (m.in.: woda i kanalizacja, energia cieplna, wywóz nieczystości).
Bliższych informacji o lokalach udziela p. Monika Kostera tel. 71 320 41 36, monika.kostera@pwr.edu.pl, zaś w sprawie oględzin należy kontaktować się w godz. 8-14 z:
- lokal w E-1 – p. Ewa Ossowska-Skorupa, kom. 885 630 320,
- lokal w H-4 – p. Edyta Jakisz, kom. 885 630 318.
Uczelnia w terminie 14 dni od daty zakończenia terminu składania ofert, skontaktuje się z Oferentami celem podjęcia negocjacji.
Politechnika Wrocławska zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert na każdym etapie bez podania przyczyny.