1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą

BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM PRZY UL. WINNEJ (OKREŚLONEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR D1) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp. os. Wojska Polskiego 25, w terminie do dnia 23.05.2022 r. do godziny 930. Otwarcie ofert nastąpi 23.05.2022 r. o godz. 1000 - otwarcie ofert jest jawne.

Szczegółowa informacja i dokumentacja przetargowa dostępne są pod numerem telefonu 61 444 60 33 oraz na stronie internetowej www.smgrodzisk.wlkp.pl