1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “EMPEC” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bałtycka5a w Ustce kod. 76-270, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę rozdzielnicy pomp obiegowych wraz z wyposażeniem (kompletacja na podstawie dostarczonej wraz z specyfikacją dokumentacji technicznej – bez urządzeń obiektowych, soft-startu i falownika) i jej zamontowania i uruchomienia u Zamawiającego oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej szafy w wersji drukowanej i elektronicznej.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

– dostawa rozdzielnicy - 26 sierpnia 2020 r.,

– montaż i uruchomienie - 4 września 2020 r.

SIWZ do pobrania na naszej stronie www.empec.pl

Termin składania ofert 3 lipca 2020 do godz. 11.30