1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie - przetarg ograniczony
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie - przetarg ograniczony

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa„JASIEŃ" ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk ogłasza przetarg ograniczony na:

1. roboty elewacyjne i towarzyszące dotyczące budownictwa wielorodzinnego:

 remont balkonów - 81 szt.

 docieplenie ścian budynków ~610 m2

 wykonanie tynku kamyczkowego cokołu ~110 m2

2. ul. Pólnicy 19  garaże, przełożenie kostki brukowej ~50 m2

3. ul. R. Blizbora 19,21,23  wymiana drzwi w wiatrołapach wraz z robotami towarzyszącymi - 6 szt.

Szczegółowy opis zakresu prac należy odebrać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień" ul.Damroki 1 (pawilon F II p.), tel. (58) 303 09-65 od dnia 21.05.2020r. w godz. 10.00-12.00 /po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu/ z dowodem wpłaty dokonanej na konto Spółdzielni: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 07 1090 1098 0000 0000 0925 9845

• dla pkt 1 - 100,00 zł + 23% VAT

• dla pkt 2 - 30,00 zł + 23% VAT

• dla pkt 3 - 50,00 zł + 23% VAT

Wadium wynosi:

• dla pkt 1 - 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

• dla pkt 2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

• dla pkt 3 - 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie w dziale eksploatacji W.S.M. „Jasień", tel. (58) 303 09 75. Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie „Regulaminu organizowania przetargów i udzielania zleceń...", który znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmiasien.pi Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/ z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień" (pawilon F II p.) w dniu 09.06.2020r. w godz. od 10.00- 13.00. Zarząd W.S.M. „Jasień" zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.