1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Zarządu LWSM „MORENA” I
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Zarządu LWSM „MORENA” I

OGŁOSZENIE

Zarząd LWSM „MORENA” z siedzibą w Gdańsku,

ul. Migowska 77 A, tel. 58 341-40-63/65

ogłasza przetarg nieograniczony na:

na wykonanie wymiany dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Zabłockiego 1B w roku 2020.

Formularz w cenie 30 zł brutto zawierający istotne warunki zamówienia można otrzymać w biurze Spółdzielni, pokój nr.22 po uprzednim otrzymaniu faktury i dokonaniu wpłaty w kasie lub na konto bankowe Spółdzielni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 10 lutego 2020 r., godz. 11:00. 

Informacji w sprawie udziela: pok.21 ul. Migowska 77A, tel. 58 522-43-15

Zarząd LWSM „MORENA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.