1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Zarządu LWSM „MORENA” IV
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Zarządu LWSM „MORENA” IV

OGŁOSZENIE

Zarząd LWSM „MORENA” z siedzibą w Gdańsku,

ul. Migowska 77 A, tel. 58 341-40-63/65

ogłasza przetarg nieograniczony na:

na wykonanie prac polegających na malowaniu klatek schodowych w wielorodzinnych budynkach

mieszkalnych zlokalizowanych na terenie jednostek „F,G” LWSM „Morena” w Gdańsku

w roku 2020.

Formularz w cenie 50 zł brutto zawierający istotne warunki zamówienia można otrzymać w biurze Spółdzielni, pokój nr.22 po uprzednim otrzymaniu faktury i dokonaniu wpłaty w kasie lub na konto bankowe Spółdzielni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 10 lutego 2020 r., godz. 10:00.

Informacji w sprawie udziela: pok.21,22 ul. Migowska 77A, tel. 58 522-43-15 lub 29

Zarząd LWSM „MORENA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.