1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości rolnej...
Wróć do listy komunikatów

Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej

Syndyk Masy Upadłości Wspólników Hurtowni Elektrycznej Berm Grosfeld   sp.j. z/s w  Zambrowie – Doroty Anny Grosfeld i Bogdana Grosfeld ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej

Sprzedaży podlega:

  1. a) prawo własności nieruchomości położonej Nagórki Jabłoń 99, działka nr 482/9, o pow. 0,5951 ha (KW nr LM1Z/00019694/8/1) zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 320 m² i budynkiem garażowym o trzech stanowiskach,
  2. b) wyposażenie nieruchomości szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik do postanowienia Sądu Rejonowego z dn. 09.11.2018 r. sygn. V GUp 2/14

Zbycie nastąpi z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dn. 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Cena wywoławcza wynosi 500.000 zł.

Oferty wraz z 5% wadium należy składać w kancelarii syndyka do dnia 17.12.2018 r. do godz. 15ºº. Rozpoznanie ofert nastąpi 18.12.2018 r. o godz. 14.30 w Sądzie Rejonowym w Łomży sala nr VIII.Szczegółowych informacji udziela kancelaria syndyka w Łomży ul. Polowa 20 , tel. 86 216-33-22;  e-mail: kancpelny@poczta.fm