1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Przetarg - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko -...
Wróć do listy komunikatów

Przetarg - Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” ul. Dokerska 2a, W-w.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:
Przedmiot zamówienia: Wymiana pokrycia dachowego z papy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Koszykarskiej 6A-8A (wraz z naprawą części elewacji), ul. Gwareckiej 13-15 oraz ul. Kozanowskiej 89-91 będących pod zarządem SML-W „Energetyk” we Wrocławiu.
 Termin złożenia oferty: 18.10.2022 r. do godz. 9:00
 Termin otwarcia oferty: 18.10.2022 r. o godz. 9:15
 Pożądany termin realizacji zamówienia: 31.07.2023 r. (do negocjacji)
 Wadium: 25 000 zł
1. Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a – III p. Galerii Pilczyckiej „Viktor” oraz wpłacenie wymaganego wadium na konto Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu: nazwa przetargu, informacja z adresem firmy).
2. Informacje na temat Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przetargu można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a, w Dziale Technicznym oraz pod nr tel. 71 798 79 79 oraz 71 798 79 89 w godz. 8.00-14.00 od pn.-pt.
3. Specyfikację można pobrać w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: https://energetyk.wroc.pl/aktualnosci/przetargi
4. Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania oferentów będą publikowane pod adresem internetowym: https://energetyk.wroc.pl/aktualnosci/przetargi
5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.