1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU
Wróć do listy komunikatów

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Informuje o przystąpieniu do opracowania Projektu Planu Urządzenia Lasu

dla Nadleśnictwa Jędrzejów na okres 01.01.2022-31.12.2031 r.

w związku z powyższym w BIP RDLP w Radomiu

w zakładce urządzanie lasu oraz w siedzibie RDLP w pok. 56,

a także w siedzibie Nadleśnictwa Jędrzejów -
adres: ul. Wilanowska 2, 28-300 Jędrzejów

można zapoznać się z Założeniami do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Jędrzejów

Termin konsultacji wyznacza się na 13.08.2019 r. – 13.09.2019 r.

Instytucje, osoby prawne i fizyczne proszone są o przesyłanie uwag i wniosków

odnośnie założeń do sporządzenia planu urządzenia lasu na adres RDLP w Radomiu:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wnioski i uwagi przekazane w formie pisemnej do dnia 13.09.2019 r. (decyduje data wpływu) rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.