1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Księże Małe” ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Księże Małe”

ul. Tarnogórska 1, 52-021 Wrocław

tel./fax (71) 342 65 60

OGŁASZA

Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z wymianą nawierzchni przyległych chodników (KAT. VIII i XIII) w zespole wielorodzinnych budynków mieszkalnych w osiedlu „Księże Małe”, ul. Chorzowska 17-53, ETAP I

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Czas realizacji:

90 dni roboczych

Szczegółowe informacje i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Księże Małe” przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 14:00. (koszt SWIZ: 20 zł brutto).

Termin związania ofertą:

30 dni (od daty otwarcia ofert)

Termin i miejsce składania ofert:

Do 09.10.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.

Otwarcie ofert:

Termin: 09.10.2019 r. o godzinie 12:20

Miejsce:

sala konferencyjna Zamawiającego przy ul. Tarnogórskiej 1 we Wrocławiu.