1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60

www. smkuzniki.pl

1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy następujących zadań w zasobach Spółdzielni:

a) Zadanie nr 1 - Wymiana wodomierzy współpracujących z nakładkami radiowymi AT-WMBUS-16-2 w budynkach mieszkalnych będących w zasobach SM „Kuźniki”

we Wrocławiu.

b) Zadanie nr 2 - Wymiana podzielników kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych SM „Kuźniki” we Wrocławiu wraz ze świadczeniem usługi indywidulanego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, odczytów i usługami serwisowymi.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni

w godz. 8.00 - 13.00 po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław

Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 w wysokości 61,50 zł za zadanie.

3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A we Wrocławiu w terminie do dnia 06.02.2020 r. do godz. 8.30.

4. Wysokość wadium:

a) Zadanie nr 1 – 10 000,00 zł

b) Zadanie nr 2 - 10 000,00 zł.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 06.02.2020 r. :

a) Zadanie nr 1 - o godz. 9.00

b) Zadanie nr 2 - o godz. 10.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie

postępowania przetargowego.