1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kuźniki” we Wrocławiu

ul. Majakowskiego 40/1A

54-317 Wrocław

tel.: 71-357-22-59, 71-357-61-60

1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy:

„Czyszczenia z korozji biologicznej wraz z malowaniem farbą silikatową/silikonową elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dźwirzyńskiej 5-7, Dźwirzyńska 34-38 i Dźwirzyńska 21 /Majakowskiego 42-44 we Wrocławiu.”

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni codziennie w godz. 7.00 - 13.00 po wpłaceniu na konto Spółdzielni w PKO BP 3 O/Wrocław Nr 92 1020 5242 0000 2102 0018 1701 opłaty w wys. 61,50 zł brutto.

3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze SM „Kuźniki” przy ul. Majakowskiego 40/1A w Wrocławiu w terminie do dnia 02.04.2020 r. do godz.8.30.

4. Wysokość wadium – 12 000,00 zł.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2020 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.