1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  „Energetyk” Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerskiej 2a ogłasza przetarg nieograniczony na nw. zadanie:
Zadanie do wykonania:
Wykonanie automatycznej regulacji podpionowej instalacji c.o. z wymianą izolacji i skorodowanych fragmentów poziomów oraz podejść pod piony w budynku mieszkalnym przy ul. Dokerskiej 19-21 we Wrocławiu.
Termin złożenia ofert: 13.07.2020r. do godziny 9:45
Termin otwarcia ofert: 13.07.2020r. godzina 10:00
Pożądany termin wykonania zadania:  31.09.2020r.
Wadium: 4000,00 zł
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 61,50 zł brutto,
- opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001. W tytule przelewu należy wskazać którego przetargu dotyczy wpłata oraz podać nr NIP,
- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul.Dokerska 2a,
- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,
- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 1, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 80 w godz. 8-15,

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.