1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na nw. zadanie:

Zadanie do wykonania: Roboty budowlane polegające na wymianie tablic elektrycznych w budynkach przy ul. Pilczyckiej 97, 99, 101, 103, 105, 107 i 109 we Wrocławiu.

Termin złożenia ofert: 04.06.20 r. do godziny 9:00

Termin otwarcia ofert: 04.06.20 r. godzina 9:15

Pożądany termin wykonania zadania: 31.08.20 r.

Wadium: 5000 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 61,50 zł brutto,

- opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001. W tytule przelewu należy wskazać którego przetargu dotyczy wpłata oraz podać nr NIP,

- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul. Dokerskiej 2a we Wrocławiu,

- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 1, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 8-15,

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.