1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na nw. zadanie:

Zadanie do wykonania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany rozdzielnic elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Pilczyckiej 97, 99,

101, 103, 105, 107, 109 we Wrocławiu.

Termin złożenia ofert:  24.10.19 r. do godziny 9:00

Termin otwarcia ofert: 24.10.19 r. godzina 9:15

Pożądany termin wykonania zadania: 15.12.19 r.

Wadium: 1000 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wykupienie specyfikacji – opłata za 1 kpl. specyfikacji wynosi 36,90 zł brutto,

- opłaty należy dokonać przelewem na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001. W tytule przelewu należy wskazać którego przetargu dotyczy wpłata oraz podać nr NIP,

- złożenie oferty w sekretariacie Spółdzielni ML-W „Energetyk” ul. Dokerskiej 2a we Wrocławiu,

- wpłacenie wadium przed przystąpieniem do ww. przetargu na konto FORTIS Bank nr 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001,

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w biurze Zarządu Spółdzielni pok. 1, oraz telefonicznie pod nr tel. 71 798 79 79 w godz. 8-15,

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.