1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ODRA”...
Wróć do listy komunikatów

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ODRA” ogłasza przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ODRA”

55-200 Oława, ul. 1 Maja 22

Tel. 71 303 93 51 e-mail: sekretariat@smodra.pl fax 71 313 38 33

Konta bankowe: B.Z.WBK S.A. I O/Oława 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144NIP: 912-000-24-14

B.S. Oława        61 9585 0007 0010 0002 3650 0001

Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania

pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac

 

przeglądy budowlane, malowanie klatek schodowych, remont kominów, remont obróbek dekarskich, remont wejść do kl. schodowych, remont WLZ, budowa przyłącza c.o.

 

  • Szczegóły przetargu na stronie,  www.smodra.pl lub pod
    nr. tel. 71 303 90 69
  • Oferty należy składać do 3 marca  2020 r. do godziny 1430
  • Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 4 marca 2020r.
  • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej spółdzielni
  • Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.