1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” Wrocław ul....
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” Wrocław ul. Inżynierska 17

ogłasza:

przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych przy ul.:

1.Inżynierskiej 72a o pow. 28,42m2 -Ip.1 pokój

2.Inżynierskiej 72a o pow. 120,63m2- Ip 3 pokoje

3.Inżynierskiej 72a o pow. 210,63m2- II p 8 pokoi

4.Inżynierskiej 72a o pow. 16,17m2 -parter 1 pokój

5.Inżynierskiej 72a o pow. 24,71m2 - Ip 1 pokój

6.Inżynierskiej 72a o pow. 51,22m2 - Ip 2 pokoje

7.Grabiszyńskiej 313B o pow. 18,60m2 - parter

8.Szwedzkiej 7C o pow. 28,04m2- parter

9.Szkockiej 99B o pow. 49m2- parter

10.Szwedzkiej 7B o pow. 61,20m2- parter

11.Grabiszyńskiej 94A o pow. 19m2- parter

na działalność handlową,usługową lub biurową, nieuciążliwą dla mieszkańców

Specyfikacja szczegółowa warunków przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Pisemne oferty z podaniem rodzaju działalności/branży/,proponowaną stawką czynszu netto

za1m2 powierzchni użytkowej lokalu /media dodatkowo wg faktycznego zużycia/,z aktualnym

zaświadczeniem o prowadzonej działalności gospodarczej,dowodem wpłaty wadium,

oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu warunków specyfikacji przetargowej, prosimy

składać w Centrum Obsługi Mieszkańców (parter),w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Oferta przetargowa na wynajem lokalu przy ul. jw w terminie do 31.07.2019 r.

Wymagane wadium w wysokości poz.1,4,5,7,11-500 zł, poz.2,3,6,8,9,10-1000 zł, płatne na konto SM„Metalowiec” PKO III O/ Wrocław Nr 78 1020 5242 0000 2802 0027 7640 w terminie jw

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji

uzupełniających lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 71 33 29 306 ,71 33 29 300