1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” informuje

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu

informuje, że w dniu 16.11.2018r., o godz.10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Budziszyńskiej 78 m. 16.

Powierzchnia lokalu: 51,30m2 – 2P, Pp, K, Ł, WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,05m2; lokal położony na III piętrze; cena wywoławcza 4.379,44 zł/m2; krok postąpienia: min. 30,00zł; wadium w kwocie 23.000,00zł. płatne na konto PKO BP S.A. III Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463 do dnia 12.11.2018r.

W pierwszym przetargu uczestniczyć ma prawo jedynie członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” oraz osoba dla niego bliska (w rozumieniu art.2 ust.5 ustawy z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczenia – wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 13.11.2018r.

W przypadku gdy nie dojdzie do przetargu w I terminie, II termin przetargu odbędzie się dnia 23.11.2018r. o godz. 10:00, mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, przy zachowaniu warunków jak na przetargu w dniu 16.11.2018r., z terminem złożenia wymaganych dokumentów do dnia 20.11.2018r.

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela dział członkowski również telefonicznie: 71/356-48-15,721-721-852. Oglądanie lokalu od 30.10. do 19.11.2018r. po telefonicznym umówieniu się z Administratorem – tel.71/357-71-22.

Dokumentacja fotograficzna oraz więcej informacji na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowydwor.com.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.