1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” ogłasza przetarg ustny
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” ogłasza przetarg ustny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu
ogłasza przetarg ustny (licytację) na najem lokalu przy ul. Rogowskiej 156a/1 we
Wrocławiu, który odbędzie się w dniu 31.10.2018 r., o godz. 11.00 w siedzibie
Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, pok. nr 07.
- powierzchnia lokalu: 63,40 m2
- przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe, bez sprzedaży alkoholu i piwa oraz
usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej
oraz wprowadzania automatów do gier,
- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa: 1010,00 zł netto
opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych
i eksploatacyjnych,
- krok postąpienia: minimum 10,00 zł.
- wadium w kwocie 1100,00 zł – płatne do dnia 29.10.2018 r., na konto PKO BP
S.A. 3 Oddział Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.
W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w ww. terminie, drugi przetarg
odbędzie się dnia 12.11.2018 r., o godz. 11.00, wadium płatne do dnia 9.11.2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
www.smnowydwor.com.pl oraz udziela je dział członkowski, pok. 12,
tel. 71 357-37-58 lub 721 721 852.